Termeni si Conditii Generale

de www.europacco.com 
denumită în continuare și "EUROPACCO”

Fond

A. EUROPACCO oferă servicii de expediere și/sau orice alte servicii suplimentare pentru clienții "privati" și "business" prin intermediul site-ului www.europacco.com. Prin urmare, acești Termeni și Condiții Generale se adresează atât clienților de afaceri, cât și clienților "consumatori".
B. EUROPACCO furnizează serviciile sale exclusiv pe baza acestor Termeni și Condiții Generale, indiferent de forma în care este plasată comanda.
C. Acești Termeni și Condiții Generale vor fi puse la dispoziția Clientului înainte de încheierea contractului și/sau înainte ca acesta să trimită comanda către EUROPACCO și pot fi în orice caz consultate pe site-ul www.europacco.com. Acești Termeni și Condiții Generale fac parte integrantă și substanțială din orice contract încheiat de EUROPACCO și se consideră a fi acceptați în mod expres de către Client cel târziu în momentul în care Clientul trimite comanda către EUROPACCO și/sau în momentul în care EUROPACCO confirmă oferta făcută și/sau în momentul în care EUROPACCO confirmă, în scris sau verbal, lista de prețuri propusă de EUROPACCO și/sau, în orice caz, în momentul în care Clientul livrează articolele către EUROPACCO sau către firma de curierat desemnată de EUROPACCO.
D. Clientul garantează că articolele încredințate către EUROPACCO sau către firma de curierat desemnată de EUROPACCO sunt ambalate și împachetate în conformitate cu transportul preconizat, precum și în conformitate cu reglementările fiscale și administrative ale țărilor în care vor fi transportate sau vor tranzita. Clientul exonerează EUROPACCO de orice responsabilitate în acest sens.

Se aplică următorii Termeni și Condiții Generale: 

1. Fond

1.1. Preambulurile fac parte integrantă și substanțială din prezenții Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare "TCG") și din toate relațiile contractuale încheiate de EUROPACCO.

2. Definiții

2.1. Expeditorul sau EUROPACCO (denumit în continuare "EUROPACCO") furnizează servicii de expediere și/sau orice alte servicii suplimentare prin intermediul site-ului www.europacco.com. Prin încheierea contractului de transport, EUROPACCO este însărcinată să încheie unul sau mai multe contracte de transport în nume propriu și în numele sau în interesul Clientului și să se ocupe de orice servicii auxiliare asociate, dacă acest lucru este convenit în mod expres în scris.
2.2. "Clientul" este persoana fizică și/sau juridică, societatea sau entitatea care plasează o comandă pe site-ul www.europacco.com și care îl însărcinează pe expeditor să încheie contracte de transport și să presteze orice servicii auxiliare aferente, cu condiția ca acest lucru să fi fost convenit în mod expres în scris. 
2.3. "Curierii" sunt persoanele fizice și/sau juridice, societățile sau organismele care efectuează fizic, în totalitate sau parțial, transportul, respectiv colectarea, livrarea și depozitarea bunurilor care urmează să fie trimise.

3. Domeniul de aplicare

3.1. Toate ofertele, serviciile, livrările și prestațiile EUROPACCO se realizează exclusiv pe baza acestor TCG.
3.2. Acești Termeni și Condiții Generale fac parte integrantă și substanțială din toate contractele pe care EUROPACCO le încheie cu Clientul pentru serviciile pe care le furnizează, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. Prezentele TCG se aplică, de asemenea, tuturor serviciilor viitoare furnizate aceluiași Client.
3.3. Orice condiții generale ale Clientului sau ale unor terți care se abat de la prezentele TCG nu sunt aplicabile. Aplicarea acestor termeni și condiții generale este exclusă și în cazul în care EUROPACCO nu se opune în mod expres aplicării lor în fiecare caz în parte. Chiar dacă EUROPACCO face trimitere la un document care conține sau face referire la condițiile generale de contract ale Clientului sau ale unei terțe părți, acest lucru nu implică acordul cu privire la valabilitatea acestor condiții generale de contract și nici nu implică acceptarea acestora. De asemenea, nu se aplică obiceiurile locale.
3.4. Prezentele TCG nu reglementează raporturile juridice dintre curieri și clienți și/sau dintre diverși curieri și/sau dintre diverși clienți, chiar dacă EUROPACCO a încheiat contractul de transport corespunzător în calitate de Expeditor.
3.5. EUROPACCO își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără preaviz aceste TCG. Aceste modificări vor intra în vigoare de îndată ce vor fi publicate pe site-ul www.europacco.com și se vor aplica automat tuturor contractelor încheiate ulterior.
3.6. Modificările se consideră, de asemenea, acceptate în mod tacit în ceea ce privește relațiile contractuale existente, în cazul în care Clientul nu se opune acestora în termen de 4 (patru) săptămâni de la publicarea lor. După această perioadă, tăcerea va fi considerată consimțământ, iar TCG modificate vor deveni parte integrantă a contractului (contractelor) în vigoare la momentul publicării modificărilor. 

4. Finalizarea contractului, acceptarea comenzii și a domeniului de aplicare a serviciilor

4.1. Serviciile oferite de EUROPACCO pot fi modificate fără notificare prealabilă, în special în ceea ce privește tarifele, termenele de livrare și serviciile auxiliare. Serviciile oferite pe site-ul www.europacco.com nu constituie o propunere obligatorie pentru încheierea unui contract corespunzător. 
4.2. Contractul intră în vigoare numai în momentul în care EUROPACCO își declară în mod expres acceptarea comenzii (confirmarea comenzii) sau în momentul în care serviciul este furnizat Clientului de către EUROPACCO, chiar și fără o declarație expresă de acceptare. EUROPACCO își rezervă dreptul de a refuza comenzile fără a indica vreun motiv și fără ca Clientul să poată face valabilă vreo pretenție sau drept.
4.3. Odată ce comanda a fost plasată de către Client și/sau confirmată de către EUROPACCO, EUROPACCO va încheia, la discreția sa, contractul de transport și orice servicii suplimentare convenite în mod expres în scris. 
4.4. EUROPACCO își desfășoară serviciile de transport cu diligența necesară. 
4.5. EUROPACCO are libertatea de a încheia contracte de transport care să prevadă transportul bunurilor Clientului în același timp cu transportul bunurilor terților. 

5. Prețuri și condiții de plată

5.1. Sub rezerva dispozițiilor prezentelor TCG, se aplică prețurile indicate în momentul rezervării comenzii.
5.2. Limitele și constrângerile (măsuri, greutăți etc.) ale fiecărei comenzi, precum și tarifele și costurile aplicate sunt prezentate în lista de prețuri publicată pe site-ul www.europacco.com. Prețurile vizualizabile se referă la transporturile cu colectare și/sau livrare la marginea drumului. Colectarea și/sau livrarea la apartament trebuie considerate ca fiind un serviciu suplimentar, care necesită un acord scris expres și care va fi facturat separat de către EUROPACCO.
5.3. În cazul în care adresa de preluare sau destinația aleasă de un Client este o insulă sau o zonă neservită zilnic, EUROPACCO își rezervă dreptul de a face variații de preț care nu sunt prevăzute pe site-ul www.europacco.com. Suma care trebuie plătită pentru transporturile cu adresa de preluare sau destinația finală într-un oraș de pe o insulă sau într-o zonă neservită zilnic variază în funcție de modul în care are loc livrarea. Se pot aplica taxe suplimentare pentru transporturile cu colectare și/sau livrare pe Insulele Mici, laguna Veneția sau zone izolate. 
5.4. Costurile legate de orice depozitare a expedierilor în hub-uri, depozite și centre de sortare sunt suportate exclusiv de către Client.
5.5. Prețurile vizualizate în lista de prețuri pot fi modificate de EUROPACCO în orice moment și fără notificare prealabilă. Clientul are responsabilitatea de a verifica prețurile și costurile aplicate în conformitate cu lista de prețuri actuală înainte de a rezerva comanda.
5.6. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate prețurile includ taxa pe valoarea adăugată la cota legală, dacă este cazul.
5.7. Prețurile nu includ nicio taxă vamală și niciun fel de taxe vamale și/sau comisioane de brokeraj legate de vămuirea expedierii, care sunt responsabilitatea exclusivă a Clientului sau a destinatarului expedierii. 
5.8. Plata pentru expediere trebuie să se facă în avans prin card de credit sau prin alte mijloace de plată specificate la rezervarea comenzii (de exemplu, Paypal etc.).
5.9. În cazul întârzierii la plata sumelor datorate către EUROPACCO, Clientul va plăti către EUROPACCO, fără a fi necesară o punere în întârziere sau o notificare de punere în întârziere, o dobândă la sumele restante, calculată anual la rata prevăzută de Decretul Legislativ italian nr. 231 din 09.10.2002, începând cu data la care plata este scadentă și până la decontarea efectivă a prețului.
5.10. EUROPACCO are un drept de retenție și un drept de retenție asupra articolelor și a altor bunuri aflate în posesia sa în legătură cu creanțele care au expirat sau sunt pe cale să expire și poate, de asemenea, să revendice acest drept împotriva destinatarului și/sau proprietarului articolelor.

6. Condiții pentru faza de colectare

6.1. Colectările sunt efectuate exclusiv în zilele lucrătoare, de luni până vineri, de către serviciul de curierat delegat de EUROPACCO. În momentul rezervării comenzii, Clientul poate alege data de colectare dorită.
6.2. În urma confirmării expedierii, comanda respectivă este ridicată de către curier la adresa de ridicare comunicată de Client și, cu excepția evenimentelor neprevăzute,  în ziua aleasă de Client sau, în caz contrar, cât mai curând posibil. 
6.3. Termenele indicate de EUROPACCO în confirmarea comenzii sau în alte documente, în special data ridicării și a livrării, sunt considerate doar termene aproximative fără caracter obligatoriu.
6.4. EUROPACCO nu își asumă nicio responsabilitate pentru respectarea termenelor de colectare și livrare și, prin urmare, nu poate fi în niciun caz trasă la răspundere pentru întârzieri în colectarea și transportul și/sau livrarea unui transport. Acest lucru se aplică indiferent de motivul întârzierii sau de orice instrucțiuni primite din partea Clientului cu privire la termenele specifice de colectare, chiar dacă acestea apar în comandă și/sau în confirmarea comenzii.
6.5. În cazul în care colectarea solicitată nu poate fi efectuată din motive independente de voința EUROPACCO, EUROPACCO are dreptul la o taxă suplimentară pentru fiecare acces ulterior. 
6.6. În orice caz, nu poate fi solicitată nicio rambursare pentru orice expediere nereușită, dacă colectarea nu este posibilă din motive care nu pot fi atribuite EUROPACCO sau transportatorului.
6.7. Clientul se angajează să aplice la expediere numai și exclusiv documentul de transport primit prin e-mail după confirmarea comenzii și exonerează EUROPACCO de orice responsabilitate privind pregătirea corectă a expedierii. Clientul recunoaște că EUROPACCO nu verifică în niciun fel corectitudinea informațiilor furnizate de Client în momentul plasării comenzii și îl exonerează pe EUROPACCO de orice responsabilitate în acest sens.
6.8. Nu se vor efectua colectări din depozite, garaje sau spații nelocuite fără indicarea detaliilor de contact declarate în momentul rezervării comenzii și în condițiile precum la art 13.6 ai acestor TCG. Notificarea prealabilă prin telefon este opțională. Pentru posibilitatea de a încredința expedierea transportului la un punct de colectare, sucursală sau depozit al curierului desemnat, cererea de fezabilitate trebuie făcută prin e-mail la adresa info@europacco.com. Acest serviciu nu este disponibil pentru toate expedierile.
6.9. EUROPACCO sau curierul are dreptul de a verifica și de a inspecta transportul și conținutul acestuia și nu este răspunzător pentru o astfel de verificare sau inspecție. De asemenea, transportul poate fi deschis și inspectat în orice moment de către orice autoritate guvernamentală, inclusiv autoritățile vamale și de securitate.

7. Ambalare

7.1. Clientul se angajează să aibă grijă de ambalarea articolelor încredințate către EUROPACCO sau către transportator, ținând cont de orice instrucțiuni pe care EUROPACCO le poate da. 
7.2. Niciun transport nu poate fi predat transportatorului fără ambalaj.
7.3. Orice indicații făcute de către Client cu privire la expediere ("sus", "fragil", "sticlă" etc.) nu pot fi luate în considerare, iar EUROPACCO nu își asumă nicio responsabilitate în această privință.
7.4. Expedițiile de tip "colet" trebuie să fie ambalate într-o cutie de carton. Prin "colet" se înțelege un singur pachet, adică o singură cutie. Coletul nu poate fi format din mai multe colete/cutii unite între ele prin materiale de ambalare, cum ar fi folie, bandă adezivă, pungi etc.
7.5. Expedițiile de tip "document" trebuie să fie ambalate într-un plic special conceput pentru expedierea de documente. Numai documentele, contractele, pașapoartele, cardurile și alte documente pe hârtie pot fi expediate ca atare. În cazul în care curierul detectează alte obiecte în plic, acesta poate refuza să accepte plicul și să îl returneze expeditorului sau să îl redirecționeze către centrele de sortare. În cazul în care tipul de expediere de tip "document" este utilizat pentru a trimite alte articole decât cele permise, EUROPACCO este autorizată să suspende toate serviciile cu efect imediat, reținând întreaga sumă plătită de Client pentru expediere drept costuri administrative și de manipulare.
7.6. Expedițiile "pe palet" trebuie să fie organizate pe un palet și ambalate cu grijă cu carton, folie, polistiren, chingi și alte materiale care să asigure integritatea mărfurilor în timpul transportului. În cazul în care ambalajul paletului nu este adecvat și/sau insuficient și/sau articolul nu poate fi stivuit, EUROPACCO poate modifica ambalajul utilizat de către Client, adăugând material de protecție pentru a respecta conformitatea transportului.
7.7. Cartonul utilizat pentru ambalarea mărfurilor trebuie să fie de 3/6 straturi, adecvat pentru transport. În cazul în care se utilizează ca ambalaj o valiză, o pungă, un container sau orice alt ambalaj, altul decât cartonul recomandat de EUROPACCO, EUROPACCO nu va fi răspunzător pentru orice deteriorare a articolului și a conținutului acestuia.

8. Condiții pentru faza de livrare 

8.1. Livrările se efectuează în zilele lucrătoare, de luni până vineri. Pentru fiecare expediere este supusă o singura încercăre de livrare la adresa de destinație specificată de Client. Costurile încercărilor ulterioare de livrare și ale eventualelor zile de depozitare sunt suportate de Client și/sau de destinatarul transportului.
8.2. Livrarea transportului este efectuată de către serviciul de curierat însărcinat de EUROPACCO.
8.3. În cazul în care livrarea la adresa comunicată de Client nu poate fi efectuată din cauza refuzului sau indisponibilității destinatarului sau din alte motive imputabile Clientului, sau în cazul în care lotul este depozitat, EUROPACCO nu este răspunzătoare și are dreptul la plata unei taxe suplimentare.
8.4. Nu se vor efectua livrări la căsuțe poștale/cutii poștale, centre mari de distribuție organizată (G.D.A.) și/sau centre similare, precum si in condițiile prevăzute la art 13.6 din prezenții TCG.

9. Timp de livrare

9.1. Timpii de livrare pentru expedieri sunt variabili și sunt strâns legați de locațiile de ridicare și de livrare. Termenii indicați sunt calculați în ipoteza unor condiții optime și pot fi modificați fără notificare prealabilă. EUROPACCO nu își asumă nicio responsabilitate pentru respectarea termenelor de livrare și, prin urmare, nu poate fi în niciun caz trasă la răspundere pentru întârzieri în colectarea și/sau transportul și/sau livrarea unui transport. Acest lucru se aplică indiferent de motivul întârzierii sau de orice instrucțiuni primite de la Client cu privire la termenele de livrare specifice, chiar dacă acestea apar în comandă și/sau în confirmarea comenzii. 
9.2. Toate timpii de tranzit indicați pe www.europacco.com sunt în zile lucrătoare și încep din momentul în care transportul este ridicat. 
9.3. Termenii indicați de EUROPACCO în confirmarea comenzii sau în alte documente, în special data de livrare preconizată, sunt considerați termeni indicativi fără caracter obligatoriu.
9.4. Fiecare pachet aparținând unui singur transport călătorește sub un număr de urmărire individual. Acest lucru poate duce la livrarea pachetelor individuale la ore/zile diferite.  
9.5. În cazul în care Clientul nu poate ridica sau livra un transport din cauza unei adrese incorecte sau a unor informații incorecte, EUROPACCO nu va contacta Clientul pentru a-l informa cu privire la problemă sau pentru a obține informațiile corecte. Este responsabilitatea Clientului să monitorizeze transportul și să contacteze Serviciul Clienți pentru a furniza informațiile corecte. 

10. Taxe și tarife vamale 

10.1. Prețurile nu includ taxele vamale, tarifele vamale și/sau cheltuielile legate de vămuirea transportului, care sunt responsabilitatea exclusivă a Clientului sau a destinatarului transportului. EUROPACCO nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește vămuirea, iar Clientul se angajează să despăgubească în totalitate și să exonereze EUROPACCO de orice răspundere în acest sens.
10.2. EUROPACCO informează Clientul că vămuirea necesită cooperarea Clientului și/sau a expeditorului transportului și/sau a destinatarului transportului cu birourile vamale competente. EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru lipsa de cooperare a Clientului și/sau a Expeditorului și/sau a Destinatarului cu birourile vamale competente sau în cazul în care documentația vamală este incompletă sau completată incorect. În plus, EUROPACCO este exonerată de orice responsabilitate în caz de confiscare și/sau distrugere în cazul transporturilor care conțin bunuri interzise de țara importatoare sau exportatoare sau care nu sunt declarate pe factura proformă/comercială, precum și în caz de abandonare a transportului din cauza eșecului vămuirii. În plus, EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru costurile de transport și pentru plata taxelor și a taxelor vamale în cazul returnării transportului.
10.3. Clientul este responsabil pentru completarea corectă a tuturor documentelor vamale, urmând, de asemenea, toate instrucțiunile pe care le poate oferi EUROPACCO. În cazul în care Clientul și/sau expeditorul și/sau destinatarul nu cooperează cu EUROPACCO sau cu firma de curierat pentru completarea documentelor vamale, EUROPACCO procedează în conformitate cu articolul 12 din prezentele TCG.

11. Greutate și dimensiuni

11.1. Transportul este clasificat în funcție de greutate și dimensiuni. Greutatea și dimensiunile transportului nu trebuie să depășească valorile indicate pe www.europacco.com
11.2. În cazul în care transportul este format din mai multe colete, greutatea coletelor trebuie indicată pentru fiecare colet în parte. Greutatea coletelor poate fi însumată numai dacă transportul este de tip "Palet".
11.3. EUROPACCO își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă, de a redirecționa expedierile către centre de sortare a mărfurilor și de a efectua în orice moment verificări asupra expedierilor de colete/documente/palet în ceea ce privește greutatea și/sau dimensiunile și/sau ambalajul și/sau conținutul declarat de Client și, în cazul unor nereguli, de a bloca expedierea până la plata sumei mai mari datorate conform listei de prețuri în vigoare.
11.4. În cazul în care greutatea și/sau dimensiunile maxime admise sunt depășite, suplimentul care trebuie plătit va fi calculat în funcție de greutatea volumetrică a transportului. În plus, se va percepe o taxă de administrare de 5,00 EUR plus TVA.
11.5. În cazul în care greutatea și/sau dimensiunile declarate de către Client în momentul plasării comenzii se dovedesc a fi mai mici în urma controalelor corespunzătoare efectuate la centrele de sortare, EUROPACCO nu va rambursa diferența de preț. 
11.6. Toate expedierile cu greutăți și/sau dimensiuni diferite de cele declarate de Client în momentul plasării comenzii rămân în centrele de sortare până când Clientul plătește diferența de preț.


12. Termeni și condiții de depozitare

12.1. Clientul este responsabil pentru monitorizarea transportului. În cazul apariției oricărui impediment la livrarea transportului care nu este imputabil EUROPACCO, EUROPACCO poate informa Clientul în conformitate cu articolul 1690 din Codul civil italian. În acest caz, Clientul trebuie să notifice EUROPACCO cu promptitudine și, în orice caz, în termenele de depozitare și în forma și modalitatea solicitate de Serviciul Clienți EUROPACCO, cu privire la orice instrucțiuni privind expedierea, achitând toate datoriile, angajându-se să despăgubească și să exonereze EUROPACCO de orice răspundere pentru orice prejudiciu și/sau obstacol. În caz contrar, EUROPACCO poate proceda la returnarea și/sau abandonarea transportului. Costurile aferente sunt suportate de către Client. În cazul în care Clientul nu plătește costurile aferente, EUROPACCO își rezervă dreptul de a-și exercita dreptul de retenție, în conformitate cu dispozițiile articolelor 2756-2761 din Codul civil italian, procedând la depozitarea, distrugerea și/sau vânzarea bunurilor care fac obiectul transportului. După expirarea perioadei maxime de depozitare permise, Clientul care nu a respectat dispozițiile prezentelor condiții generale renunță la toate drepturile asupra bunurilor expediate. 
12.2. Transporturile care ajung la centrele de sortare (ca urmare a returnării, devierii sau livrării regulate după colectarea de la expeditor) pot fi depozitate la depozitul EUROPACCO din Bolzano pentru o perioadă maximă de 5 (cinci) zile de la momentul sosirii la depozit. După acest termen, Clientul va fi taxat pentru fiecare expediere, costurile de depozitare variind în funcție de greutatea expedierii. Durata maximă de depozitare permisă în centrele de sortare a mărfurilor este de 21 (douăzeci și una) de zile. Odată ce timpul maxim de depozitare permis în depozitul propriu a fost depășit, EUROPACCO va trimite o notificare Clientului la adresa de e-mail furnizată în momentul rezervării comenzii. Clientul poate ridica bunurile depozitate în termen de 7 (șapte) zile de la primirea notificării, după ce a plătit toate costurile aferente. În cazul în care Clientul nu reușește să ridice bunurile în termen de 7 (șapte) zile de la primirea notificării și să plătească costurile restante, EUROPACCO este autorizată să vândă bunurile sau să le distrugă, orice costuri suplimentare de vânzare și distrugere fiind suportate de Client. 
12.3. Clientul poate solicita returnarea sau reexpedierea expedierii în cazul în care expedierea a ajuns la centrele de sortare a mărfurilor (pentru retur, redirecționare sau livrare obișnuită în urma preluării de la expeditor) și va plăti costurile restante, precum și costurile de returnare sau reexpediere, care vor fi comunicate de către Serviciul Clienți EUROPACCO. 
12.4. În cazul expedierilor interne, se va percepe o taxă administrativă de 5,00 EUR plus TVA pentru descărcarea mărfurilor. În cazul trimiterilor internaționale, se va percepe o taxă de manipulare de la 15 EUR la 25 EUR plus TVA pentru deblocarea trimiterii.

13. Responsabilitatea EUROPACCO

13.1. EUROPACCO este răspunzătoare numai în măsura indicată în prezentele TCG. 
13.2. EUROPACCO nu își asumă nicio răspundere în cazul neexecutării sau al executării incorecte de către curieri. În special, EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru respectarea condițiilor de livrare, deteriorarea obiectelor transportate, pierderea sau distrugerea obiectelor transportate, daunele și/sau riscurile care decurg din obiectele în sine, daunele cauzate de mijloacele de transport utilizate etc.
13.3. EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru expedierile care nu sunt livrate din cauza unor defecțiuni ale sistemului informatic, erori/probleme software și pene de curent. În plus, EUROPACCO nu va fi răspunzătoare în cazul în care transportul Clientului sau o parte a acestuia este pierdut, deteriorat, întârziat, livrat greșit sau nu este livrat, sau dacă EUROPACCO nu reușește să își îndeplinească obligațiile față de Client ca urmare a
a) evenimente naturale, inclusiv cutremure, cicloane, furtuni, inundații, incendii, boli, ceață, zăpadă sau îngheț; acte de forță majoră, inclusiv (dar fără a se limita la) război, accidente, acte teroriste, greve, embargouri, pericole în spațiul aerian, conflicte locale sau revolte populare; întreruperi naționale sau locale în rețelele de transport aerian sau terestru și probleme mecanice ale mijloacelor de transport sau ale mașinilor; defecte latente sau inerente ale conținutului transportului; acte criminale ale unor terțe părți, cum ar fi furtul și incendierea premeditată;
b) un act sau o omisiune imputabilă Clientului sau unei terțe părți, cum ar fi neîndeplinirea de către Client (sau o pretenție de către orice altă parte care pretinde un interes în expediere și care are ca rezultat neîndeplinirea de către Client) a obligațiilor Clientului în temeiul acestor termeni și condiții; un act sau o omisiune imputabilă vămilor, companiilor aeriene, aeroporturilor sau funcționarilor publici;
c) conținutul transportului constând în articole care sunt interzise sau excluse din serviciile EUROPACCO, chiar dacă EUROPACCO a acceptat transportul din greșeală.
13.4. EUROPACCO nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de ambalarea inadecvată și/sau insuficientă sau de fixarea mărfurilor pe paleți (inclusiv pe colțurile paleților) și exonerează EUROPACCO de orice responsabilitate în această privință.
13.5. EUROPACCO nu va fi trasă la răspundere în cazul în care Clientul încredințează curierului marfa greșită  și/sau un număr de colete mai mare decât numărul de colete cuprins în comanda plasată pe site-ul www.europacco.com și/sau pentru colete încredințate curierului fără document de transport EUROPACCO și/sau cu o document de transport diferită de document de transport EUROPACCO și/sau pentru transporturile încredințate curierului fără a avea dovada de colectare semnată de șoferul/operatorul de transport și/sau pentru transporturile încredințate unui curier diferit de curierul însărcinat cu colectarea in numele EUROPACCO și/sau în cazul în care nu se respectă ziua de colectare și, prin urmare, transportul este încredințat în avans și/sau pentru transporturile care nu respectă ambalajul, greutatea și/sau dimensiunile maxime. Clientul este singurul responsabil pentru a se asigura că bunurile sunt încredințate în mod corect transportatorului desemnat să le ridice de către EUROPACCO și îl exonerează pe acesta din urmă de orice răspundere.
13.6. EUROPACCO nu își asumă nicio responsabilitate în următoarele cazuri: livrare întârziată, livrare greșită, livrare incompletă, livrare întârziată, contestarea semnăturii de pe dovada de livrare și, în consecință, devierea, retragerea, expedierea și/sau orice fel de variație trimisă direct de către Client transportatorului însărcinat cu transportul. În plus, EUROPACCO nu este răspunzătoare pentru expedierile cu colectare și/sau destinate cutiilor poștale/cutiilor poștale, târguri comerciale, instituții publice, aeroporturi, stadioane, șantiere de construcții, centre comerciale, marilor centre de distribuție organizată (G.D.A.) și/sau centrelor similare (Marea Distribuție Specializată (G.D.S.), Marea Distribuție (G.D.), Distribuție Organizată (D.O.), Distribuție Specializată (D.S.) etc.). ). 
13.7. În orice caz, despăgubirea care poate fi datorată pentru un transport național este limitată la maximum un euro pe kilogram de greutate brută a obiectului pierdut sau deteriorat. În cazul transportului internațional, se aplică dispozițiile Convenției privind transportul rutier de mărfuri (CMR) din 19.05.1956, ratificată prin Legea italiana nr. 1621 din 6 decembrie 1960, în special limitările de răspundere prevăzute la articolul 23, c. 3. 
13.8. În orice caz, se exclude,  și în derogare de la Articolele 1223 și urmatoarele din Codul Civil italian, orice despăgubire datorată de EUROPACCO pentru daune indirecte (cum ar fi, cu titlu de exemplu și în niciun caz exhaustiv: pierderi de venituri, pierderi de dobânzi, daune morale sau daune rezultate din întârzieri în livrarea bunurilor), chiar dacă EUROPACCO a avut cunoștință de faptul că astfel de daune sau pierderi ar fi putut apărea.
13.9. În orice caz, destinatarul trebuie să formuleze rezerve detaliate și specifice cu privire la starea aparentă a transportului și/sau a ambalajului la momentul livrării, direct pe dovada de livrare (POD). Rezervele generale (cum „rezerva de control”) fără indicații specifice sunt nule și neavenite.
13.10. Toate plângerile și reclamațiile împotriva EUROPACCO trebuie să fie notificate în scris, sub sancțiunea decăderii, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data livrării bunurilor către destinatar. În termen de 8 (opt) zile lucrătoare de la primirea de către EUROPACCO a solicitării relevante prin e-mail, Clientul trebuie să furnizeze Serviciului Clienți prin e-mail la info@europacco.com toate documentele necesare pentru deschiderea cazului de daună/pierdere.

14. Asigurare

14.1. Orice risc care depășește prevederile menționate anterior ale prezentelor TCG trebuie să fie acoperit, dacă este cazul, printr-o asigurare de transport și/sau de expediere corespunzătoare. Această asigurare este considerată un serviciu suplimentar, care necesită un acord scris expres în momentul plasării comenzii, și este facturată separat de către EUROPACCO.
14.2. Valoarea primei de asigurare este egală cu tarifele aplicabile la momentul expedierii, astfel cum sunt indicate în lista de prețuri în vigoare. Suma maximă asigurabilă este de 1.500,00 euro. În conformitate cu art. 1907 din Codul Civil italian, se aplică criteriul proporționalității. Plata se va face numai și exclusiv la prezentarea documentelor care atestă valoarea articolului livrat (factura de achiziție în numele Clientului). Răspunderea EUROPACCO este limitată la valoarea cea mai mică dintre valoarea asigurată de Client și valoarea menționată pe factura de achiziție. Articolele folosite nu pot fi asigurate, respectiv articole noi/folosite în conformitate cu art. 16 din prezentele TCG.  Orice despăgubire pentru daune se plătește după deducerea franșizei de 10%. 
14.3. Fiecare reclamație trebuie raportată, sub sancțiunea decăderii, în termen de 48 (patruzeci și opt) de ore de la primirea coletului/paletului, prin e-mail la adresa info@europacco.com. Cererea de despăgubire poate fi deschisă numai și exclusiv dacă Clientul furnizează documentația raportată pe site-ul http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
19.2. EUROPACCO va încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dezacord care rezultă din serviciile oferite de EUROPACCO. Cu toate acestea, EUROPACCO nu este obligată să participe la procedura de soluționare online a litigiilor (ODR) și nu poate oferi Clientului participarea la o astfel de procedură.

20. Dispoziții finale

20.1. În cazul în care una sau mai multe dispoziții cuprinse în prezentele TCG sau o dispoziție conținută într-un alt acord este total sau parțial nulă sau nevalabilă și/sau în cazul în care există lacune în documentul relevant, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții cuprinse în TCG sau în documentul relevant nu vor fi afectate sau afectate în niciun fel. Dispoziția nulă sau lipsă este înlocuită cu o nouă dispoziție valabilă din punct de vedere juridic care se apropie cel mai mult de rezultatul economic urmărit. În cazul în care o dispoziție conține o măsură invalidă, aceeași măsură se înlocuiește cu o măsură valabilă din punct de vedere juridic care se apropie cel mai mult de cea înlocuită.
20.2. Pentru toate aspectele care nu sunt reglementate în mod expres în prezentele TCG, se aplică dispozițiile legale relevante.
20.3. În plus față de aceste TCG, se aplică termenii și condițiile generale de afaceri ale Federspedi, precum și prevederile Convenției privind transportul rutier de mărfuri (CMR).
20.4. În caz de îndoială, versiunea în limba italiană a Termenilor și condițiilor generale prevalează asupra oricărei alte versiuni lingvistice.